MH IDC 110Tr/25m2 – 1 Tầng. Chưa Thiết Bị & Nội Thất. MH IDC 178Tr/25m2 – 1 Tầng. Full Thiết Bị & Nội Thất.

Xem chi tiết thông số và giá:

BẢNG GIÁ BUNGALOW TAM GIÁC 1 TẦNG KO GÁC

Cần hàng ngay bạn gọi: 096 28 22222

Hoặc Zalo: 0967886868